UK-lang RU-lang

котли на біопаливі

енергетична незалежність

наш досвід - це вигідно

Тверде біопаливо

Виробництво і ринок біопалива в Україні тільки почали розвиватися, проте вже демонструють гарні результати. Передусім цей розвиток стимулює постійне зростання вартості енергоносіїв, тому питання біоенергетики в нинішній час особливо актуальне. Для визначення поняття альтернативні види палива та позиції держави відносно цього перспективного напрямку давайте заглянемо до ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про альтернативні види палива.

Цей Закон визначає правові, соціальні, економічні, екологічні та організаційні засади виробництва (видобутку) і використання альтернативних видів палива, а також стимулювання збільшення частки їх використання до 20 відсотків від загального обсягу споживання палива в Україні до 2020 року.

Згідно Закону термін альтернативні види палива це - тверде, рідке та газове паливо, яке є альтернативою відповідним традиційним видам палива і яке виробляється (видобувається) з нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини.


Основні принципи державної політики у сфері альтернативних видів палива

Основними принципами державної політики у сфері альтернативних видів палива є:


сприяння розробці та раціональному використанню нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини для виробництва (видобутку) альтернативних видів палива з метою економії паливно-енергетичних ресурсів та зменшення залежності України від їх імпорту;


зменшення негативного впливу на стан довкілля за рахунок використання як сировини для виробництва альтернативних видів палива відходів різного роду діяльності, додержання екологічної безпеки виробництва (видобутку), транспортування, зберігання та споживання альтернативних видів палива;


підтримка розвитку науково-технічної бази виробництва (видобутку) альтернативних видів палива, пропаганда науково-технічних досягнень у цій сфері;


підтримка підприємництва у сфері альтернативних видів палива на основі державного захисту інтересів підприємця;


пропаганда серед населення економічних, екологічних, соціальних та інших переваг виробництва (видобутку) і споживання альтернативних видів палива;


розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва, широке використання можливостей світової науки і техніки у сфері альтернативних видів палива;


запобігання штучному створенню монополій на ринку альтернативних видів палива, а у разі визнання в установленому законодавством порядку природних монополійздійснення контролю за їх діяльністю, недопущення зловживань монопольним становищем та обмеження монополізму, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством.


Альтернативні види твердого палива

До альтернативних видів твердого палива належать:


продукція та відходи сільського господарства (рослинництва і тваринництва), лісового господарства та технологічно пов'язаних з ним галузей промисловості, а також гранули, брикети, деревне вугілля та вуглиста речовина, вироблені з цієї продукції та відходів, що використовуються як паливо;


органічна частина промислових та побутових відходів, а також гранули та брикети, вироблені з них;


торф, а також гранули та брикети, вироблені з нього.